רשימת משתתפים במרוץ הסמטה דרום תל-אביב 2.10.2015

שם משפחהשם פרטימגדראגודהמקצה
azurironenmaleביחד נוכל5 ק"מ לבוגרים
swisafufufemaleigi's running club5 ק"מ לבוגרים
אבו שחאדהאחמדmale5 ק"מ לבוגרים
אבוהאיישמואלmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
אבנת עמרי male5 ק"מ לבוגרים
אדלרזלמןmaleסוללים ים5 ק"מ לבוגרים
אודופרשסfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
אולוואקאלןmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
אוריאופירmaleIMA5 ק"מ לבוגרים
אורןשירהfemaleטריאתלטים5 ק"מ לנוער
אטוברהןמסרטmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
איתןמנקיmaleלרץ לספר לחבר'ה5 ק"מ לבוגרים
אליששליfemale5 ק"מ לבוגרים
אלמוגעומרmaleמכ. תל אביב5 ק"מ לבוגרים
אלפקידוראיmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
אלפקילואיmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
אמביהדניאלmaleמכ. תל אביב5 ק"מ לנוער
אסידואיתןmale5 ק"מ לבוגרים
אסנקהיודדmaleכפר הנוער נווה עמיאל5 ק"מ לנוער
ארנברגצבי maleסוללים ים5 ק"מ לבוגרים
בובהשיfemale5 ק"מ לבוגרים
בורגאברוםmaleהרוח השנייה5 ק"מ לבוגרים
ביקאיהמנטאמרfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
בלאצ'אוגודאדאוmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
בר זאבאוריmale5 ק"מ לבוגרים
בר חיספיmaleכפר הנוער נווה עמיאל5 ק"מ לבוגרים
ברנשטייןרןmaleלוטם לרוץ בטבע5 ק"מ לבוגרים
גברהויטצגאייmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
גבריאלאסתרfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
גברמסקלהרמוןmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
גברצאדיקרחלfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
גדמוזמנוmaleמכ. תל אביב5 ק"מ לנוער
גואדהאדיסוmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
ג'וזףמוניקהfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
גולדמןאילןmaleID - Running5 ק"מ לבוגרים
גולקודמיטרי male5 ק"מ לבוגרים
גננאוליאורmaleמכ. השגים ראשל"צ5 ק"מ לנוער
גרינהויזליאורmale5 ק"מ לבוגרים
דאמטהבנימיןmaleכפר הנוער נווה עמיאל5 ק"מ לנוער
דוליניןילנהfemaleאיילות M&M5 ק"מ לבוגרים
הורביץחניfemale5 ק"מ לבוגרים
הלוידודmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
הלוימשהmale5 ק"מ לנוער
הנדלמןשיmale5 ק"מ לבוגרים
ויזלאריקmale5 ק"מ לבוגרים
ויזלדבורהfemale5 ק"מ לנוער
ויזלדודmale5 ק"מ לנוער
ויזלדפנהfemale5 ק"מ לנוער
ויזלקריןfemale5 ק"מ לבוגרים
וינטראובטל femaleטריאתלטים5 ק"מ לנוער
זרביב שמעווmaleסוללים ים5 ק"מ לבוגרים
חזון אדםmale5 ק"מ לבוגרים
חייטנועהfemaleטריאתלטים5 ק"מ לנוער
חסןסנאfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
טרונךסיסאיmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
יעקוביעקובmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
כשרכרמל maleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
לנגרכלילfemaleטריאתלטים5 ק"מ לנוער
מאייריואלmaleסוללים ים5 ק"מ לבוגרים
מוצ'האשטוmale5 ק"מ לנוער
מייקלמלטfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
מלדהבוקאיוmaleעמק חפר5 ק"מ לנוער
ממושהרובלmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
מקברת בןmale5 ק"מ לבוגרים
מקונןטיטיfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
מרקוביץליאור male5 ק"מ לבוגרים
נוייהליmaleטריאתלטים5 ק"מ לנוער
סודאיעינבfemale5 ק"מ לבוגרים
סולומוביץ'ליאבmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
סולומוןנטעmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
סמאליןמארוmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
סמאליןמינהוfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדאללהמוחמדmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדול ראסולחסיןmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדול ראסולפארסmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדול-ג'אברסמיmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדול-ג'אברסמיהfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
עבדול-מג'ידג'מאלmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
עבדול-ראזימרווהfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
פאקדותוםmaleכפר הנוער נווה עמיאל5 ק"מ לנוער
פלדמןסבהmale5 ק"מ לבוגרים
פרטושפזfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
צינמןרועיmale5 ק"מ לבוגרים
צ'קולהאדנהmaleמכ. תל אביב5 ק"מ לנוער
צ'רבוניוקדניסmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
קג'יסיונתןmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
קיפלמאריםטדיmaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לבוגרים
קלייןעמיתmale5 ק"מ לבוגרים
רגבשלומיmale5 ק"מ לבוגרים
רגבשמוליקmale5 ק"מ לבוגרים
רוזןאיילmale5 ק"מ לבוגרים
רוטקוביץבאריmale5 ק"מ לנוער
שאוליןשירהfemaleאתלטי הסמטה ד. ת"א5 ק"מ לנוער
שלומיליליfemaleGRC5 ק"מ לבוגרים
שלמהבועזmale5 ק"מ לבוגרים
שלנגר ברזיליריקיfemale5 ק"מ לבוגרים