מקום 7 כללי לאסטל ולאנו ו-20 לדניס וליא
שני זורקי הדיסקוס ממכבי תל-אביב התקשו להגיע לשיאם האישי לאור התנאים הלא קלים ששררו במהלך התח...

איגוד האתלטיקה בישראל שם לו למטרה בשנים האחרונות להעמיד שירותים מקצועיים למארגני מרוצים, על מנת להביא את המרוצים בישראל לסטנדרטיזציה אחידה שתאפשר למשתתפים לרוץ במרוץ המקצועי ביותר.

איגוד האתלטיקה מעניק תו תקן למרוצים אשר מבקשים בכך.

ארגון המרוצים הבינלאומי (AIMS) מזכה מרוצים שעומדים בקריטריונים שנקבעו על ידו בהכרה בין-לאומית, זאת באמצעות אישור המוענק למרוץ על-ידי ההתאחדות הלאומית.

עמידה בתו תקן הישראלי שנקבע, תאפשר למרוץ הכרה בין-לאומית ותוצאות המשתתפים בו יוכרו ע"י התאחדות האתלטיקה הבין-לאומית (IAAF) כקריטריונים מוכרים להשתתפות במפעלים בין-לאומיים גדולים. במסגרת קבלת תו התקן על ידי איגוד האתלטיקה בישראל, מובטח למארגני המרוץ קבלת סיוע מקצועי והכרה רשמית בתוצאותיו.

בשנה האחרונה חלה עלייה בכמות המרוצים המבקשים לקבל את תו התקן מאיגוד האתלטיקה. כצעד נוסף לזהות מרוץ בעל תו תקן עוצב לוגו חדש אשר מטרתו להבליט את עצם היות המרוץ מאושר בתו תקן רשמי של איגוד האתלטיקה בישראל.