מקום 7 כללי לאסטל ולאנו ו-20 לדניס וליא
שני זורקי הדיסקוס ממכבי תל-אביב התקשו להגיע לשיאם האישי לאור התנאים הלא קלים ששררו במהלך התח...

בתחרות הקריטריון לאליפות ישראל לילדים שתתקיים ב-17 בחודש לא יתקיימו כל מקצועות האליפות, אלא בעיקר מקצועות שהופיעו בתדירות נמוכה בתחרויות הילדים במהלך השנה, ובהם קיים צורך בקביעת קריטריון להשתתפות באליפות

תתחרינה הילדות לפנינו (צילום: טיבור יגר) 

בסוף חודש מאי, בתאריכים 29 ו-30, תתקיים אליפות ישראל לילדים מתחת לגילאי 16 ו-14 (הידועה במחוזותינו גם כאליפות לילדים בגילאי 15 ו-13). בתחרות הזו רשאים להשתתף רק ילידי וילידות השנים 2003-2006.

במהלך העונה התקיימו עד כה מספר תחרויות בהשתתפותם של ילדים בגילאים שצוינו לעיל. במקצועות שאינם נכללים בתחרות הקריטריון, תתבסס הכניסה לאליפות ישראל על סמך התוצאות שהושגו בתחרויות השונות בעונה זו. יחד עם זאת, בתחרות הקריטריון יתקיימו מקצועות שכבר תוחרו העונה, ולכן, ההשתתפות הסופית באליפות ישראל תיקבע עדיין על-פי התוצאות שנקבעו העונה. תחרות הקריטריון מהווה למעשה הזדמנות נוספות ואחרונה עבור ילדים שטרם השיגו את הקריטריון הדרוש, לקבוע את התוצאה שתעניק להם את כרטיס הכניסה לאליפות ישראל לילדים.

 

להלן לוח הזמנים של תחרות הקריטריון שתתקיים באצטדיון הדר-יוסף, ביום חמישי, 17.5.2018

שעה

ילדים

ילדות

16:00

קפיצה לגובה

80 מ' משוכות

16:20

100 מ' משוכות

קפיצה לרוחק

16:40

 

300 מ'

16:55

300 מ'

זריקת כדור הוקי

17:10

קפיצה לרוחק

600 מ'

17:25

600 מ'

קפיצה לגובה

17:45

זריקת כדור הוקי

250 מ' משוכות

18:00

250 מ' משוכות

 

 

להלן הקריטריונים הנדרשים על מנת ליהנות מהזכות להשתתף באליפות ישראל לילדים

קריטריונים לאליפות ישראל לילדים מתחת לגיל 14

בנים

מקצוע

בנות

9.40

60 מ'

9.60

2:00.00

600 מ'

2:20.00

1.30

קפיצה לגובה

1.20

פתוח

קפיצה במוט

פתוח

4.30

קפיצה לרוחק

4.00

28.00

זריקת כדור הוקי

23.00

 

קריטריונים לאליפות ישראל לילדים מתחת לגיל 16

בנים

מקצוע

בנות

11.10

8.50

80 מ'

(60 מ')

12.10

9.20

44.00

300 מ'

51.00

1:50

600 מ'

2:10

3:15

1000 מ'

3:55

7:40

2000 מ'

8:45

16.00

10.80

100 מש'/ 80 מש'

60 מש'

15.20

12.00

43.50

250 מ' משוכות

45.50

1.55

קפיצה לגובה

1.30

פתוח

קפיצה במוט

פתוח

5.20

קפיצה למרחק

4.30

9.00

הדיפת כדור ברזל

7.50

פתוח

זריקת דיסקוס

פתוח

פתוח

הטלת כידון

פתוח

לצורך קביעת קריטריון ב-80 מ' יוכר גם קריטריון ב-60 מ'

לצורך קביעת קריטריון ב-80 מ' משוכות בנות יוכר גם קריטריון ב-60 מ' משוכות

לצורך קביעת קריטריון ב-100 מ' משוכות בנים יוכר גם קריטריון ב-60 מ' משוכות

 

להלן לוח הזמנים לאליפות ישראל לילדים מתחת לגיל 16 ומתחת לגיל 14

יום שלישי, 29.5.18

שעה

ילדים 15

ילדות 15

ילדים 13

ילדות 13

16:30

 

80 מ' משוכות

 

קפיצה במוט

16:50

100 מ' משוכות

 

 

 

17:00

הטלת כידון

 

 

 

17:05

 

הדיפת כדור ברזל

60 מ'

 

17:40

 

 

 

60 מ'

17:50

 

 

קפיצה לרוחק

 

18:10

 

80 מ' (מוקדמות)

 

קפיצה לגובה

18:20

 

הטלת כידון

 

 

18:30

80 מ' (מוקדמות)

קפיצה לגובה

קפיצה במוט

 

18:55

 

600 מ'

 

 

19:05

 

 

זריקת כדור הוקי

 

19:10

600 מ'

 

 

קפיצה לרוחק

19:15

הדיפת כדור ברזל

 

 

 

19:30

 

 

 

600 מ'

19:50

 

 

600 מ'

 

19:55

 

 

קפיצה לגובה

זריקת כדור הוקי

20:15

 

80 מ' (גמר)

 

 

20:25

80 מ' (גמר)

 

 

 

20:35

 

2000 מ'

 

 

20:50

2000 מ'

 

 

 

יום רביעי, 30.5.18

שעה

ילדים 15

ילדות 15

16:00

 

קפיצה במוט

17:00

קפיצה לרוחק

250 מ' משוכות, זריקת דיסקוס

17:30

250 מ' משוכות

 

18:20

קפיצה במוט

300 מ'

18:30

זריקת דיסקוס

 

18:35

קפיצה לגובה

 

18:40

300 מ'

קפיצה לרוחק

19:00

 

1000 מ'

19:20

1000 מ'

 

19:30

 

5X80 מ'

19:45

5X80 מ'

 

20:15

גובה (הזמנה גברים)