מקום 7 כללי לאסטל ולאנו ו-20 לדניס וליא
שני זורקי הדיסקוס ממכבי תל-אביב התקשו להגיע לשיאם האישי לאור התנאים הלא קלים ששררו במהלך התח...

בעקבות מידע שגוי שמפורסם בפורומים שונים, איגוד האתלטיקה מבקש להבהיר מספר נקודות ועובדות על מנת להעמיד דברים על דיוקם


צילום: טיבור יגר

היציאה לאליפות מדינות הבלקן בריצות שדה הותנתה בקביעת קריטריון שאושר ע"י הוועדה המקצועית (ובעיניי מאמני ריצות בכירים בישראל נחשב לקריטריון סביר והגיוני לרמת ייצוג בין-לאומית) והדבר פורסם בתחילת השנה. בנוסף, ההשתתפות באליפות הבלקן וסיום בשליש העליון של המסיימים במרוץ זה הנו הקריטריון להשתתפות באליפות אירופה במרוצי שדה.

מכיוון שההרשמה לתחרות המבחן שנקבעה לקביעת הקריטריון לאליפות הבלקן במרוצי שדה הייתה דלה ביותר (מספר אגודות אף החליטו להחרים את התחרות הזו) – התחרות בוטלה. מכיוון שכך, הוחלט, בהתאם לקביעת הוועדה המקצועית, שאף אתלט לא ייצג את ישראל באליפות הבלקן במרוצי שדה. יחד עם זאת, הוחלט שלמרות שאף אתלט ישראלי לא ישתתף באליפות מדינות הבלקן במרוצי שדה, לקיים תחרות מבחן נוספת לקראת אליפות אירופה במרוצי שדה. לאור האמור לעיל, אין מי שיכול לטעון כי אנשי הוועדה המקצועית מטעם איגוד האתלטיקה אינם מעוניינים לשלוח נציגים לאליפות אירופה במרוצי שדה.

כל אתלט במדינת ישראל שרוצה לייצג את המדינה בתחרות בין-לאומית כדוגמת אליפות מדינות הבלקן או אליפות אירופה, אליפות עולם וכיו"ב, נדרש לעמוד בקריטריון ברור שנקבע מראש. מרבית הקריטריונים הללו קשים מאוד, ומעטים האתלטים שקובעים אותם. אין זה אומר שיש להקל ראש או להתפשר על קריטריונים שלא מוכתבים מראש ע"י ההתאחדות האירופית או הבין-לאומית, ולכן הקריטריונים שנקבעים ע"י איגוד האתלטיקה והוועדה המקצועית שמובילה את התחום באיגוד, נקבעים בהתאם לאמות מידה ברורות, אשר קביעתן תבאנה את הקובעים אותם לעמוד בכבוד בתחרות המטרה.