רח' שיטרית 10 תל-אביב

טל. 03-6486256 שלוחה 1

פקס. 03-6486255

דואר אלקטרוני: arie@iaa.co.il

:שותפים לדרך

לוגו עיריית אשקלון
לוגו מחלקת הספורט