מידע והרשמה ל-10 ק"מ

 

 

כינוס: 
הפארק הארכיאולוגי טבריה

זינוק:  
רחוב הגליל

מסלול:
מטבריה לכיוון צמח וחזרה (החזרה הינה במסלול כביש נפרד לאורך 2.0 ק"מ).


סגירת כבישים
: 
יעודכנו בהמשך בתיאום מול משטרת ישראל.

 


לוח זמנים - זינוקים

07:35 כינוס (רחוב הגליל)     

07:50 זינוק 10 ק"מ תחרותי

כל משתתף יקבל:

-          חולצת המרוץ ל-10 ק"מ.

-          מדליית השתתפות.

-          תעודת השתתפות (הורדה מאתר תוצאות המרוץ).

-          מדידת זמנים אישית.

 

מיקום תחנות שתייה:

 

-          נקודת  3.2 ק"מ

-          נקודת  7.3 ק"מ

-          נקודת סיום

 

סימון קילומטרים במסלול:

יסומן וישולט כל קילומטר 

 


אשור רפואי:

אין חובה לצרף אשור רפואי להרשמה.

 

עלויות הרישום לריצת 10 ק"מ הן כדלהלן:
 

מועד

מחיר

31.10.2016 - 10.8.2016

110 ש"ח

15.12.2016 - 1.11.2016

145 ש"ח


*הרשמה תסתיים סופית ב- 15.12.2016

 

זכות ההשתתפות לרצי 10 ק"מ:

מיועד לגילאי 15 שנים ומעלה (ילידי עד 2001)


ביטול הרשמה והחזר דמי רישום:

הרשמה ניתן לבטל עד 1.12.2016 מכל סיבה שהיא ולקבל חזרה את דמי הרישום. לאחר מועד זה לא יינתנו החזרים. 
ביטול הרשמה יש לבצע רק באמצעות מייל לכתובת arie@iaa.co.il
על ביטול הרשמה יחולו דמי ביטול בסך 40 ₪. 
לאחר מועד זה אין החזר דמי השתתפות ולא תתאפשר העברת הרשמה.

 * להרשמה למרוץ 10 ק"מ