תקנון המשתתפים במרוץ שפיר 

 

בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

*  ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 26.4.20 בשעה 12:00 בצהרים.

*  נוהל ביטולים עד ה- 19.4.20, שעה 12:00 בצהרים בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סוג שהוא.    

*  המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.

*  המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.

*  חובה לרוץ עם השבב/ מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל ותוצאתו לא תימדד.

*  יש להישמע להוראות הסדרנים.

*  כל שינוי בפרטי הרץ חייב להעשות דרך מארגני המרוץ.
*  רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם מארגני המרוץ. במידה ולא עשה זאת,
   אותו רץ שירוץ עם מספר חזה לא שלו יפסל לאלתר. 

*  רץ המעוניין לבטל את הרשמתו, יש לעשות זאת במסגרת נוהל ביטול הרשמה.

*  החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום - בעלות 20 ש"ח, אלא אם צויין אחרת.

*  טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.
*  לא יישמרו מדליות לאחר טקס הסיום.
*  אין כפל פרסים.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

:שותפים לדרך

לוגו מועצה אזורית
לוגו אליצור
לוגו מרכז הפועל
לוגו מתנ
לוגו משרד התרבות והספורט
לוגו צהלי
לוגו החברה למתנסים
לוגו עמותה