קטגוריית גיל
 

א. גביעים יוענקו למנצחים במרוץ המרתון לפי הקטגוריות הבאות:
 

1 גברים כללי - 6 הראשונים
2 נשים כללי - 6 הראשונות
3 גברים: אליפות ישראל - 3 הראשונים
4 נשים: אליפות ישראל - 3 הראשונות
5 ותיקים 44-40 - 3 הראשונים
6 ותיקים 49-45 - 3 הראשונים
7 ותיקים 54-50 - 3 הראשונים
8 ותיקים 59-55 - 3 הראשונים
9 ותיקים 64-60 - 3 הראשונים
10 ותיקים 69-65 - 3 הראשונים
11 ותיקים 74-70 - 3 הראשונים
12 ותיקים +75 - 3 הראשונים
13 ותיקות 44-35 - 3 הראשונות
14 ותיקות 54-45 - 3 הראשונות
15 ותיקות 59-55 - 3 הראשונות
16 ותיקות 64-60 - 3 הראשונות
17 ותיקות +65 - 3 הראשונותב. גביעים יוענקו למנצחים במרוץ ל-10 לפי הקטגוריות הבאות:

1 גברים כללי - 3 הראשונים
2 נערים עד 19 - 3 הראשונים
3 ותיקים 40-44 - 3 הראשונים
4 ותיקים 45-49 - 3 הראשונים
5 ותיקים 50-54 - 3 הראשונים
6 ותיקים 55-59 - 3 הראשונים
7 ותיקים 60-64 - 3 הראשונים
8 ותיקים 65-69 - 3 הראשונים
9 ותיקים 70-74 - 3 הראשונים
10 ותיקים 75+ - 3 הראשונים
11 נשים כללי - 3 הראשונות
12 נערות עד 19 - 3 הראשונות
13 ותיקות 35-44 - 3 הראשונות
14 ותיקות 45-55 - 3 הראשונות
15 ותיקות 55-59- 3 הראשונות
16 ותיקות 60+ 3 הראשונות

 

הענקת גביעים יהיה בשני המרוצים בעת קיום הרשום להלן:

1. מותנה בהשתתפות של לפחות 6 רצים בקבוצת הגיל אצל הגברים ו-5 רצות בקבוצת הגיל אצל הנשים,
    שאם לא כן יחולק רק פרס ראשון לקבוצת הגיל.

2. התאריך הקובע לקבוצות הגיל הוא שנת הלידה כמצוין דלעיל.